Stichting Edmond Hustinx
Edmond Hustinx foundation

Stichting Edmond Hustinx > bestuur, board


Janicke Kernland
voorzitter, president


Harald Merckelbach
Vice voorzitter, vice-president


Joep Versteegh
penningmeester, treasurer


Koen Brams


Lene ter Haar


Sylvia Heeneman


Leon Minis
secretaris, secretary