Stichting Edmond Hustinx
Edmond Hustinx foundation

Huidige prijzen > Edmond Hustinxprijs voor de wetenschap

De Edmond Hustinxprijs voor de wetenschap is in 2011 bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de stichting ingesteld om de betekenis van de wetenschap voor de praktijk te onderstrepen en om het belang voor de Zuid-Limburgse samenleving van de opleidingen die aan de faculteiten van de Universiteit Maastricht worden verzorgd, te accentueren. De Edmond Hustinxprijs voor de wetenschap bedraagt 15.000 Euro.

De prijs wordt uitgereikt bij de opening van het academisch jaar van de Universiteit Maastricht.

Laureaten

Ines Wilms, School of Business and Economics 2019

Andrea Broderick, rechtsgeleerdheid 2018

Sanne ten Oever, psychologie 2017

- Bart van Grinsven, Faculty of Humanities and Sciences, 2016
-Tamar Sharon, cultuurwetenschappen, 2015
- Judith Cosemans, geneeskunde, 2014
- Olivier Marie, economie, 2013
- Elise Muir, rechten, 2012
- Henry Otgaar, psychologie, 2011

Zie ook: Vroegere prijzen

Reglement