Stichting Edmond Hustinx
Edmond Hustinx foundation

Op 24 februari 2018 heeft Janicke Kernland afscheid genomen van het bestuur van de Hustinxstichting waarvan zij sinds 2007 lid is geweest, sinds 2015 als voorzitter. De nieuwe voorzitter per 24 februari 2018 is Lene ter Haar.
Paula van den Bosch is sinds 24 februari 2018 lid van het bestuur.

Voor starters in de kunstenaarswereld stelt de Stichting Edmond Hustinx per jaar drie subsidies ten bedrage van Euro 2.500 beschikbaar. Stimulans startende kunstenaar.