Stichting Edmond Hustinx
Edmond Hustinx foundation

De Hustinx Stichting stelde tijdens de vierde Covid-19-lockdown (december 2021 - januari 2022) als steun aan hedendaagse beeldende kunstenaars in Maastricht materiaalkosten ter hoogte van 20 x €500.- beschikbaar. Gezien het grote aantal aanmeldingen, heeft het bestuur van de stichting besloten het aantal winnaars te verruimen tot 25.

De winnaars van Hustinx' Materiaalgift zijn:

Patrick Dreuning
Paulette Snijders
Lieve Otten
Marjo de Vries
Charlotte Koenen
Roel Knappstein
Bas de Weerd
Deniece Clermonts
Gladys Zeevaarders
Arno Sijben
Femke Habets
Rick van der Linden
Evert Bongers
Ans Repkes
Christiane Steffens
Sanne Vaassen
Mike Moonen
Eline Kersten
Sarah-Joy Zwarts
Norbert Grunschel
Fran Hoebergen
Christy Westhovens
Linda Maissan
Anne Büscher
Keetje Mans

Hustinx’ Materiaalgift

Inschrijven voor de Hustinx’ Materiaalgift kon, met een vormvrij schrijven van max. 1 A4 waarin kort wordt uitgelegd hoe een eventuele gift gaat worden besteed en waarin ook aannemelijk wordt gemaakt dat de aanvrager een achtergrond als professioneel kunstenaar in Maastricht heeft. Onder alle inzenders die aan de voorwaarden voldeden, vond in de week erop een loting plaats. Op zondag 16 januari worden de ontvangers van de Hustinx’ Materiaalgift bekend gemaakt via de website.

Voorzitter Lene ter Haar: “Met de Hustinx’ Materiaalgift willen wij snel en doelgericht onze beeldende kunstenaars in de stad een hart onder de riem steken. Met een mooi bedrag om te blijven maken, maar ook met de boodschap dat zij juist in tijden van crisis een onmisbare bijdrage aan onze samenleving leveren omdat zij vorm geven aan dat waar nog geen woorden voor zijn.”

Edmond Hustinx (1898–1984) was zeepfabrikant, uitvinder, kunstenaar, mecenas en een interessant mens. Als een van de eersten in Nederland zocht hij reeds rond 1920 naar de mogelijkheden om afvalstoffen voor het maken van nieuwe producten aan te wenden Ook staan 1116 notariële registraties op zijn naam, waaronder uitvindingen, proeven en suggesties. De Hustinx Stichting zet sinds 1961 het legaat in om de kunsten en wetenschappen in Maastricht te bevorderen, op aanvraag of op eigen initiatief zoals met verschillende prijzen (Henriette Hustinxprijzen, Edmond Hustinxprijs voor toneelschrijvers en voor wetenschap, Peter Debyeprijzen), of deze Hustinx’ Materiaalgift.

Het bedrag om voor een bijdrage van de Stichting Edmond Hustinx in aanmerking te komen, moet de beeldend kunstenaar artistiek inhoudelijk actief zijn en zijn ingebed in de professionele praktijk van beeldende kunst in Maastricht/Euregio/Nederland (zoals het voltooid hebben van een kunstvakopleiding of een stipendium van een Nederlands cultuurfonds). Alle aanvragen worden getoetst aan de formele voorwaarden die worden gesteld in de uitleg bij de betreffende regeling en in de algemene voorwaarden aangaande subsidies. Aanvragen die onvolledig worden ingediend, kunnen niet getoetst worden en lopen vertraging op in de behandeling of worden niet in behandeling genomen. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.