Stichting Edmond Hustinx
Edmond Hustinx foundation

Stichting Edmond Hustinx > Edmond Hustinx


Edmond Hustinx – fabrikant, uitvinder en mecenas

Edmond Hustinx (1898–1984) studeerde in Amsterdam geneeskunde. Tijdens zijn studententijd volgde hij ook college in andere disciplines, onder meer filosofie en chemie en hij hield altijd grote belangstelling voor de ontwikkelingen in de wetenschap in het algemeen. De komst van wetenschappelijk onderwijs in zijn geboortestad Maastricht heeft hij steeds bevorderd.


1900 1912 1916 1930
1937 1947 1951 1962Canisiuscollege te Nijmegen, klas 6 van het gymnasium, zittend eerste van links.Werk
Edmond Hustinx was directeur-eigenaar van een zeepfabriek in Maastricht. In 1931 had hij de directie van de Zeepfabriek Hustinx NV (eerst gevestigd aan de Looiersgracht, later in het Bosscherveld in Maastricht) van zijn vader overgenomen. Tot aan het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog verliep de productie van zeep goed, maar daarna werd het steeds moeilijker om aan grondstoffen te komen. Men moest zijn toevlucht nemen tot het fabriceren van surrogaat, hetgeen een aanzet werd voor de ontwikkeling van moderne synthetische wasmiddelen.

In 1946 begon Edmond Hustinx met de productie van waterglas en metasilicaat (grondstof voor vaatwasmiddelen) in een continu roterende oven, een uitvinding die de aandacht van buitenlandse ondernemingen op de zeepfabriek vestigde. Edmond Hustinx nam deel aan waterglas- en metasilicaat-fabrieken in Duitsland en Frankrijk. Hij verleende licenties over de hele wereld.
Op zijn vakgebied was hij zeer inventief: hij deed vele uitvindingen waarvoor hij lucratieve patenten verwierf. De Maastrichtse Nobelprijswinnaar Peter Debye stimuleerde Edmond Hustinx omdat hij over de grenzen van wetenschappelijke vakgebieden heen uitvindingen deed en inventief was om van restmaterialen nog iets bruikbaars te maken, de zogenaamde co-productie.


Idealen
De inkomsten uit fabrieken en licenties stelden Edmond Hustinx in staat om zich in zijn artistieke hobby’s uit te leven en vooral om anderen in de beoefening van kunsten en wetenschappen te stimuleren. Zo stelde hij prijzen in voor muziek, voor beeldende kunst en voor wetenschap. Alle prijzen waren verbonden aan in Maastricht gevestigde instituten of instellingen.

Het verlenen van prijzen zag Hustinx als een middel om wetenschappers en kunstenaars te eren en te steunen; het liefst veelbelovende jonge mensen die nog niet met eerbetoon zijn overladen.
Om te bereiken dat de realisatie van zijn ideeën na zijn overlijden zou kunnen worden voortgezet, heeft Edmond Hustinx in 1961 de naar hem genoemde stichting opgericht.

Boekje 1986 (biografie Edmond Hustinx)

Zeepfabrikant, uitvinder, kunstenaar, mecenas en een interessante mens, dat was Edmond Hustînx samengevat in één zin. Maar er is een heel boek over hem te schrijven. Over zijn familie, zijn jeugd- en studiejaren, zijn ondernemerschap, zijn contacten met de Maastrichtse Nobelprijswinnaar Peter Debye, zijn verdiensten voor de kunsten en wetenschappen, zijn stichting en zijn opvallende en originele manier van leven. Bij gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de Stichting Edmond Hustinx is dit boekje over de oprichter en de naamgever van de Stichting uitgegeven.
Het bestuur van de Stichting hoopte daarmee de betekenis van Edmond Hustinx voor de gemeenschap vast te leggen en tevens de testamentaire opdracht te vervullen om 'te bevorderen dat zoveel mogelijk mijn levenswerk in de diverse takken van wetenschap en kunsten naar voren wordt gebracht'. Op 20 mei 1984 is Edmond Hustinx op 85-jarige leeftijd overleden. Op dezelfde datum is de Stichting Edmond Hustinx uit haar min of meer sluimerende staat ontwaakt, mede omdat zij als erfgename van Edmond Hustinx in staat werd gesteld haar doel, het bevorderen van kunsten en wetenschappen, naar behoren te kunnen verwezenlijken. Het mecenaat van Edmond Hustinx leeft voort in zijn geesteskind, de Stichting Edmond Hustinx.

Boekje 1998 (opdracht en resultaten van de stichting)

Boekje 2011 (ervaringen met de stichting, interviews door Ruth Benschop) deel 1 Interviews met Fons Kurris, Jean Jacobs, Felix van de Beek, Suchan Kinoshita, Janneke Jansen en Joep Geraedts
Boekje 2011 (ervaringen met de stichting, interviews door Ruth Benschop) deel 2 Interviews met Philip Houben, Mateusz Kwiatkowski en Harrie van den Elsen
Boekje 2011 (ervaringen met de stichting, interviews door Ruth Benschop) deel 3 Interviews met Alexander van Grevenstein, Joop Kuiper, Marc Didden en Stany Crets, André Knottnerus, Hans Paulussen en Peter Frénay.
Van dit boekje uit 2011 zijn nog enkele exemplaren beschikbaar. Een exemplaar van het boekje zal u gratis worden toegestuurd als u naam en adres opgeeft aan info@hustinxstichting.nl.