Stichting Edmond Hustinx
Edmond Hustinx foundation

Leerstoelen > milieu-economieDe bijzondere leerstoel in de milieu-economie is tot september 2000 ingesteld bij de Faculteit der Economische Wetenschappen. De economie van het milieu is een belangrijke subdiscipline geworden binnen de moderne economische wetenschap. Zij werkt vooral met de methoden en technieken die in de micro-economie, de economie van de publieke sector, de berichtgeving en de accountancy ontwikkeld zijn.

De toenemende schaarste van het milieu is een van de grootste economische problemen in Europa. Aan de Universiteit Maastricht wordt op milieugebied samengewerkt tussen alle faculteiten.Hoogleraren
prof. dr J. C. Bongaerts