Stichting Edmond Hustinx
Edmond Hustinx foundation

Elise Muir heeft in september 2012 bij de opening van het academisch jaar 2012-2013 de Edmond Hustinxprijs voor de wetenschap ontvangen uit handen van rector magnificus Soete.

Rector Soete, prijswinnares Muir en voorzitter Frénay.

Ze kreeg de prijs met name voor haar onderzoek Taking European vaiues more seriously: collective enforcement of EU noneconomic law. Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe Europese grondrechten meer effectief kunnen worden beschermd en onderzoekt hoe collectieve handhavingsmechanismen daaraan kunnen bijdragen. Het onderzoek draagt bij aan het oplossen van een maatschappelijk zeer relevante problematiek namelijk de bescherming van bijvoorbeeld kwetsbare minderheden en het milieu. De jury, onder leiding van Prof. Dr. Schneider, oordeelde dit voorstel bijzonder innovatief In de opzet en uitwerking. Het voorstel brengt verschillende terreinen van het Europese recht bij elkaar en tracht zo te komen tot een eenduidig analytisch kader. Tevens betrekt het voorstel verschillende actoren uit de praktijk bij elkaar hetgeen de haalbaarheid en de toepassing van de onderzoeksresultaten in de praktijk zal bevorderen. De jury was van mening dat de wetenschappelijke activiteiten en producten van Dr. E. Muir van uitzonderlijke kwaliteit zijn.