Stichting Edmond Hustinx
Edmond Hustinx foundation

Peter Debyeprijs > Geschiedenis van de Debyeprijs

Na de oprichting van de universiteit in Maastricht, waaraan Edmond Hustinx als bestuurslid en financieel ondersteuner van de Stichting Wetenschappelijk Onderwijs in Limburg een wezenlijke bijdrage heeft verleend, is een prijs ingesteld voor de wetenschap met de naam Peter Debyeprijs. Deze prijs ten bedrage van tienduizend euro werd in de periode 1977–2004 om de twee of drie jaar uitgereikt, ter nagedachtenis van de in Maastricht geboren en getogen fysicus en Nobelprijswinnaar Peter Debye (1884–1966).

De Universiteit Maastricht zag in 2006 af van de uitreiking van de Peter Debyeprijs. Aanleiding voor dat besluit was de ontstane discussie over de rol van Debye in de periode 1936–1940. De universiteit vond het opgeroepen beeld van Debye niet langer verenigbaar met de voorbeeldfunctie die gekoppeld was aan de prijs. De universiteit benadrukte daarbij dat het besluit los stond van de eminente wetenschappelijke kwaliteit van het werk van de chemisch-fysicus Peter Debye. Het bestuur van de stichting handhaaft de Peter Debyeprijs. In de ogen van het bestuur is er, na de publicaties over Debye, een completer beeld van Debye ontstaan met positieve en negatieve kanten. De eindconclusie van het stichtingsbestuur is dat Debye in al zijn facetten een waardevol mens en een uitnemende wetenschapper is geweest. Evenals het advies van de Commissie Terlouw plaatst het bestuur de maatregelen die Debye heeft moeten nemen in de context van de kennis en de omstandigheden van die tijd, die ook achteraf niet in absolute zin zijn te beoordelen.
In 2008 heeft het bestuur van de stichting besloten een nieuwe opzet voor de prijs te ontwikkelen.

De Debyeprijs wordt uitgereikt in het stadhuis van Maastricht.
Als voorganger van deze prijs is de Edmond Hustinxprijs voor chemie te beschouwen.


De doctorsbul van Petro Debye Maastrichtensi (Universiteit van München)

Peter Debye op bezoek bij zijn ouders in 1937.