Stichting Edmond Hustinx
Edmond Hustinx foundation

Sanne Vaassen: Henriëtte Hustinxprijs 2013

Eindexamenkandidaat Autonome Beelden Kunst Sanne Vaassen heeft donderdag 4 juli 2013 de Henriëtte Hustinxprijs gewonnen. Deze prijs wordt jaarlijks verleend aan een alumnus van de faculteit van de Kunsten van Zuyd Hogeschool, die in zijn of haar vak excelleert en beloftevol is voor de toekomst. De prijs bedraagt vijfduizend euro. Beurtelings wordt de prijs uitgereikt aan een alumnus van de Toneelacademie, het Conservatorium en de Academie Beeldende Kunsten Maastricht, die in de afgelopen drie jaren is afgestudeerd. Uit alle alumni en afstudeerders van 2011 tot en met 2013 van de Academie Beeldende Kunsten Maastricht, meer dan vierhonderd alumni, zijn er dertien voorgedragen en zeven genomineerd. Sanne Vaassen is op zoek naar de eigenschappen van materialen, deze probeert ze te begrijpen en te ervaren. Ze kijkt en luistert naar materiaal, proeft en voelt het. Door toeval, en vanuit een intuïtief handelen ontstaat een spel tussen haar en het materiaal. De verzamelde materialen ondergaan een transformatie, zoals een steen door erosie van een ruwe naar een ronde vorm transformeert. Niet alleen het einde is belangrijk, maar ook de weg er naar toe. Deze weg kan de handeling genoemd worden. Elk materiaal biedt verschillende vormen om te handelen: blazen, duwen, laten stromen, draaien of vallen. Door middel van het eigen lichaam, of met behulp van wind, water of een motor.
Sanne Vaassen ziet de wereld als een oneindige cirkel, opgebouwd uit verschillende kleine cirkels die ook onderling verbindingen hebben. Daarin heeft alles zijn eigen ritme, zijn eigen levensduur. Zoals de zee in zijn eigen ritme heen en weer beweegt en de aarde in zijn eigen ritme ronddraait. De verschillende ritmes houden elkaar in evenwicht, waardoor de dingen in een continuïteit blijven voortbestaan. In haar materiaal en werk zoekt Sanne Vaassen eigen ritmes die zichzelf en elkaar in evenwicht houden.

Uit het juryrapport
“Het geheel van Sanne’s werken toont een doorwrocht studieproces. Uit haar werk spreekt een grote concentratie, toewijding en liefde voor het materiaal waar zij mee werkt. Ze is gefascineerd door de vragen naar betekenis, proces en participatie. De jury is onder de indruk van haar even daadkrachtige als poëtische werk waarin ruimte wordt gemaakt voor toeval, transformatie en sporen op consequente wijze samenkomen in heldere beelden en performances. Daarnaast was de jury onder de indruk over de manier waarop Sanne in staat is haar project te verwoorden en haar motieven te duiden.”

De genomineerden
De overige genomineerden voor de Henriëtte Hustinxprijs 2013 waren:
Rick Schols (Architectonische Vormgeving)
Nina Kuka (Autonome Beeldende Kunst)
Jannie Engels (Docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving)
Esra Lemmens (Productvormgeving)
Katja Sobol (Sieraadvormgeving)
Sanne Willemsen (Visuele Communicatie – Fotografisch beeld)

De jury
De jury bestond uit: Saskia van Stein (directeur Bureau Europa) voorzitter, Niek Bisscheroux (directeur Academie Beeldende Kunsten Maastricht), Valentijn Byvanck (directeur Marres centrum voor contemporaine cultuur), Nicole Maurer (mede oprichter van Maurer United Architects + DutchDesignDesk).

Eigen website van Sanne Vaassen