Stichting Edmond Hustinx
Edmond Hustinx foundation

Chris Smerecnik stipendium / scholarship

Jury: prof. dr H. Philipsen, emeritus hoogleraar Medische sociologie, prof. dr ir W. Saris, hoogleraar Biologische gezondheidskunde in het bijzonder voeding, prof. dr C. Spreeuwenberg, emeritus hoogleraar Eerste- en tweedelijns zorg voor chronisch zieke patiënten, prof. dr H.F.P. Hillen, decaan FHML/vice-voorzitter Raad van Bestuur Maastricht UMC+, voorzitter jury, mw. dr. T.H. Collijn, secretaris jury

Juryrapport
De jury is van mening dat het door drs. Chris Smerecnik voorgesteld project ‘Developing and Testing Strategies to improve Public Health Communications about Genetics’ origineel is en een internationale context heeft. In het voorstel wordt een verbinding gelegd tussen public health, de psychologie en de genetica. In het onderzoeksproject wordt op innovatieve wijze de samenhang tussen persoonlijke kennis en opvattingen over genetica en de effectiviteit van voorlichting over genetica bestudeerd. De onderzoeker wil op basis van de onderzoeksresultaten een strategie ontwikkelen en testen voor een optimale voorlichting over de toepasbaarheid en de consequenties van genetisch onderzoek. Voorop staat daarbij de ‘personalized approach’. De recente discussies in Nederland over embryoselectie tonen aan dat het onderwerp van de studie zeer actueel is. Het onderzoek sluit aan bij bestaande onderzoekslijnen. Het project past in de visie en de strategie van het Maastricht UMC+. De kandidaat heeft in korte tijd reeds een uitstekend curriculum vitae opgebouwd in dit wetenschapsgebied. Door deze factoren wordt, naar mening van de jury, gewaarborgd dat de bevindingen tot toepasbare resultaten zullen leiden. Het stipendium zal worden aangewend voor meerdere werkbezoeken aan experts in Groot-Brittannië en Canada alsmede voor het houden van een lezing op een internationaal congres. De bevindingen zullen resulteren in internationale publicaties en een proefschrift.

Meer informatie op: www.gvo.unimaas.nl