Stichting Edmond Hustinx
Edmond Hustinx foundation

Harmen van der Wilt wetenschap / scienceDe Edmond Hustinxprijs voor wetenschap 1999 is toegekend aan strafrechtonderzoeker dr Harmen van der Wilt van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. In een tijd waarin in toenemende mate de grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit zorgen baart, heeft Van der Wilt zich als geen ander bezig gehouden met de vraag op welke wijze een grensoverschrijdende opsporing en vervolging mogelijk is met respect voor de rechtstatelijke eisen die aan het strafrecht zijn verbonden. Van der Wilt weet in zijn onderzoek steeds het juiste midden te vinden tussen de instrumentele eisen om internationale criminaliteit op een effectieve aan te pakken enerzijds en rechtstatelijke eisen anderzijds. De resultaten van het onderzoek van Van der Wilt, onder meer over de uitlevering en grensoverschrijdende strafvervolging, zijn rechtstreeks toepasbaar in de praktijk. Van de Wilt heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het onderzoek van de Onderzoeksschool Rechten van de Mens.

De jury voor de Edmond Hustinxprijs voor de Wetenschap 1999 was samengesteld uit de commissieleden prof. dr M. Faure en dr A. Kamperman Sanders van de Universiteit Maastricht en prof. dr J. Herbots van de Katholieke Universiteit Leuven.

De Maastrichtse strafdeskundige Harmen van der Wilt heeft de Edmond Hustinxprijs voor de wetenschap gekregen voor zijn onderzoek en internationale verdiensten op het terrein van de ‘grensoverschrijdende opsporing en vervolging.’ Hij is verbonden aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Maastricht en ijvert al jaren voor samenwerking met universiteiten in Oost-Europa. Vooral ‘low profile’ universiteiten in Polen en Moldavië hebben dringend behoefte aan expertise over een integere rechtscultuur, zodat westerse landen erop kunnen vertrouwen dat uitgeleverde gevangenen in Oost-Europese landen in ‘goede handen’ zijn en rechtsbescherming genieten. Leidraad van zijn streven is het juiste midden te vinden tussen, zoals Van der Wilt zegt “boeven vangen” en ‘keeping by the rules.’ “Een verdachte bevindt zich door het machtsverschil met de overheid immers altijd in een Klein duimpje-situatie. Het is daarom cruciaal dat de overheid het goede voorbeeld geeft.