Stichting Edmond Hustinx
Edmond Hustinx foundation

De Henriëtte Hustinxprijs 2015 is verleend aan Jeroen Vrancken, klarinettist.

Juryrapport

Jury:
Jan Rademakers, Directeur Conservatorium Maastricht
John Slangen,Hoofd Muziek Klassiek
Sigrid Paans,Hoofd Muziek Jazz

Werkwijze: de jury heeft gekeken naar die studenten die in de afgelopen drie jaar zijn afgestudeerd met minimaal een 9,5 en/of een Cum Laude.
Vervolgens is gekeken naar studenten die dit niveau getoond hebben op Bachelor en Master niveau.
Voor de studenten die dit jaar hun Bachelor of Master behalen is gekeken naar de resultaten van het recital in Januari 2015 (Bachelor) en de resultaten van het overgangsexamen jaar01/02 Master (14/15).
Een vervolgcriterium is of er sprake is van een onberispelijk studieverloop.
Al deze factoren afwegend heeft de jury besloten de Henriëtte Hustinxprijs toe te kennen aan:
Jeroen Vrancken, Klarinet

Jeroen Vrancken voltooit in 2015 zijn studie Klarinet op Master niveau aan het Conservatorium Maastricht bij Roeland Hendrikx.
Zijn overgangsexamen Master 01/02 werd beloond met een 9,5
Daaraan voorafgaand voltooid hij aan ditzelfde conservatorium de opleiding klarinet Bachelor
met de onderscheiding Cum Laude.
Als klarinettist kenmerkt zijn spel zich door een beheersing van het instrument met een opvallende afwezigheid van beperkingen: een prachtige toonvorming met een virtuositeit in vingerspel op zeldzaam hoog niveau.
Zijn muzikaliteit kenmerkt zich door de snelheid waarmee hij zich de muzikale inhoud van een compositie eigen maakt ook zonder de steun van zijn docent. Tegelijkertijd staat hij open voor andere meningen dan de zijn en indien hij die prefereert kan hij ook die vorm snel in zijn spel integreren.
Hij toont zijn vaardigheden als solist, in de kamermuziek en als orkestmusicus; de daarbij horende rollen: solist (op de voorgrond), kamermusicus (gelijkwaardig deel van een collectief) en orkestmusicus (ondergeschikt aan de totale klank van het orkest) vervult hij met een grote natuurlijkheid.

Kenmerkend is zijn gedrevenheid en nieuwsgierigheid die hem in staat stelt het gehele klarinetrepertoire uit te voeren: van klassiek tot en met experimenteel twintigste eeuw.
Daarenboven is zijn studie inzet op de andere onderdelen van het curriculum voorbeeldig wat betreft het afsluiten van vak onderdelen; onberispelijke aanwezigheid in lessen en projecten en een grote betrouwbaarheid in het nakomen van afspraken.

Bij dit alles is een musicus die wars is van alles wat met allures te maken heeft: integendeel toont hij een bescheidenheid die soms de vraag doet opkomen of hij zelf wel voldoende besef heeft van zijn uitzonderlijk hoog niveau. Voor hem is het uitvoeren van muziek een grote passie en doet hij alles wat in zijn macht staat daarin het hoogste niveau te bereiken en wil hij dat ook graag met anderen samen bereiken.
Hem wacht een grote toekomst en de muziekwereld zal verrijkt worden met niet alleen een groot musicus maar ook met een aangename collega.


Voorziter Peter Frénay en prijswinnaar Jeroen Vrancken met de Hustinxpenning die hem zojuist is overhandigd.