Stichting Edmond Hustinx
Edmond Hustinx foundation

Juryrapport Edmond Hustinx Prijs voor de Wetenschap 2014

De jury is van mening dat het onderzoek van Dr. Judith Cosemans zeer toepassingsgericht is en een belangrijke maatschappelijke impact heeft. De jury is onder de indruk van de (inter)nationale erkenning en de publicaties die haar onderzoek naar de ontwikkeling van proefdierbesparende technieken om tromboseneiging in kleine volumina bloed te meten, hebben opgeleverd. De toonaangevende publicaties, het verwerven van enkele belangrijke subsidies en prijzen en het feit dat ze vice-voorzitter is van de Scientific Subcommittee on Biorheology illustreren de bijzondere kwaliteiten van deze onderzoeker. Dat dit niet onopgemerkt is gebleven wordt onderstreept door haar uitgebreide buitenlandse netwerk en het feit dat ze regelmatig uitgenodigd wordt om lezingen (zowel nationaal ais internationaal) te geven.

Prof.dr. J. Smits, Prof.dr. N. de Vries en Prof. dr. A. Scherpbier (voorzitter)