Stichting Edmond Hustinx
Edmond Hustinx foundation

De Debyeprijs 2015 is uitgereikt op 24 maart 2015 in het stadhuis van Maastricht aan Prof Norbert Scherer van de universiteit van Chicago. De jury voor de Peter Debyeprijs 2015 bestaat uit Prof. Dr. Jacques Joosten (voorzitter), Prof. Dr. Gerard van Koten en Prof. Dr. Rutger van Santen.

De Peter Debyeprijs wil de betekenis van origineel onderzoek in de natuurwetenschappen (met name het grensgebied tussen chemie en fysica) onderstrepen. De kandidaat is bij voorkeur niet louter in één specialistisch vakgebied werkzaam maar legt een schakel tussen verschillende vakgebieden. Het vakgebied waarbinnen de prijs zal vallen is als volgt omschreven: het vakgebied van theoretisch en/of experimenteel onderzoek op het grensgebied van de chemie en de fysica, gericht op opheldering van verschijnselen op microscopisch (deeltjes)niveau, in het bijzonder van de zachte materie (soft matter) door interactie met licht en röntgenstraling en elektrische of magnetische velden.

Peter Debye-prijs 2015 uitgereikt aan Prof. Norbert Scherer
Professor Norbert F. Scherer van de Universiteit van Chicago is bekroond met de Peter Debye-prijs 2015 als erkenning voor zijn uitzonderlijke bijdragen aan de vooruitgang van de kennis op het gebied van chemie, nanomaterialen, optica en spectroscopie. Hij is een van 's werelds toonaangevende multidisciplinaire wetenschappers die werkzaam zijn op het snijvlak van chemie en fysica en het combineren van theoretisch en experimenteel onderzoek. De Peter Debyeprijs is ingesteld ter nagedachtenis van de Maastrichtse Nobelprijswinnaar wiens werk werd gekenmerkt door een soortgelijke benadering.
De jury bestond uit dr Jacques Joosten (Nederlandse Polymer Institute, voorzitter), prof Gerard van Koten (Universiteit Utrecht) en prof Rutger van Santen (Technische Universiteit Eindhoven). De jury beoordeelde de nominaties op de kwaliteit van het wetenschappelijk werk, originaliteit, innovatie en cross-disciplinaire aanpak.
De jury prijst het werk van Prof. Scherer op processen die plaatsvinden op microscopisch niveau, met name de invloed van licht op het gedrag van materie. Dr. Joosten voegt eraan toe: "De wetenschappelijke gemeenschap heeft veel te danken aan creatieve cross-disciplinaire wetenschappers zoals Norbert Scherer, wiens werk grote vooruitgang mogelijk maakt in de ontwikkeling van optische vangsystemen voor de karakterisering en fotonische synthese van nanomaterialen." Deze systemen en materialen waarop Prof. Scherer's onderzoek zich richt leggen niet alleen de basis voor verdere vooruitgang in de fundamentele wetenschap, maar ook voor gebruik in een aantal mogelijke toepassingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. Professor Scherer ontving de onderscheiding - waaraan een geldbedrag van 10.000 euro is verbonden - van burgemeester Onno Hoes van Maastricht, tijdens een ceremonie gehouden in het stadhuis van Maastricht op 24 maart 2015.

De naam van Norbert Scherer is gegraveerd in de rand van de penning van Fons Haagmans. Scherer was de eerste die de nieuwe Hustinxpenning kreeg aangeboden.

Wetenschappelijke carrière
Norbert Scherer (54) werd geboren in Milwaukee, Wisconsin en behaalde een Bachelor diploma in de chemie aan de Universiteit van Chicago in 1982 en een doctoraat in de chemische natuurkunde aan het California Institute of Technology (Caltech) in 1989. Zijn proefschrift, promotor Prof. Ahmed H. Zewail, was getiteld Time Resolved Studies of Molecular Reaction Dynamics and Development of Experimental Methodology. Dit werk vormde de grondslag voor "femtochemie" waarvoor Zewail de Nobelprijs voor de Scheikunde ontving in 1999. Scherer werkte als postdoc met Graham Fleming aan de Universiteit van Chicago, en werd in 1992 assistent-professor aan de Universiteit van Pennsylvania. In 1997 werd hij benoemd tot hoogleraar bij de afdeling Chemie en het James Franck Instituut van de Universiteit van Chicago en in 1998 werd hij tevens hoogleraar en co-directeur van het Instituut voor Biofysische Dynamics aan dezelfde universiteit. Hij heeft nog steeds deze posities vandaag. Professor Scherer heeft talloze onderscheidingen ontvangen, waaronder een John S. Guggenheim Fellowship in 2006 en hij werd verkozen tot Fellow van de Optical Society of America in 2015. Norbert Scherer is auteur en co-auteur van een groot aantal wetenschappelijke artikelen en is een zeer gewilde spreker op wetenschappelijke bijeenkomsten. Zijn onderzoeksgroep aan de Universiteit van Chicago richt zich op een breed scala van vragen op drie gebieden: cellulaire biofysica, dynamiek in vloeistoffen en nano-plasmonische materialen.
Gevraagd naar zijn reactie op het ontvangen van de award, zei Prof. Scherer: "Wow! Dit is geweldig. Ik had geen idee dat ik was genomineerd voor deze prijs. Ik presenteer de ideeën die Peter Debye ontdekte - warmtecapaciteit van vaste stoffen, trillingen en de Debye-Waller factor, het concept van de moleculaire dipolen, het Debye screening lengte, etc. - in bijna elke les die ik geef. Bovendien zijn Debye’s ideeën diep verankerd in mijn onderzoek. Met name het onderzoek van mijn groep over optische kwesties is een directe uitbreiding van het concept van een dipool moment. Wat een eer het is op deze manier te worden erkend. "

Peter Debye Prize 2015 presented to Prof. Norbert Scherer

The Peter Debye Prize 2015 has been awarded to Prof. Norbert F. Scherer of the University of Chicago in recognition of his exceptional contributions to the advancement of knowledge in the fields of chemistry, nanomaterials, optics and spectroscopy.
The prize, which consists of a cash award of EUR 10,000 and a special award medal, was presented to Prof. Scherer by Mr. Onno Hoes, Mayor of Maastricht, at a special presentation ceremony held at the Town Hall of Maastricht (Netherlands) on March 24.

The award jury, comprising Dr. Jacques Joosten (Dutch Polymer Institute, chair), Prof. Gerard van Koten (Utrecht University) and Prof. Rutger van Santen (Eindhoven University of Technology), unanimously selected Prof. Scherer from among the nominations received. The jury judged the nominations on quality of scientific work, originality, innovativeness and cross-disciplinary approach. In its report, the award jury commends Prof. Scherer’s work on processes that take place at the microscopic (particle) level, in particular the influence of light on the behavior of soft matter systems and the properties of optical matter.

Jury’s considerations

•Quality of scientific work
The jury was highly impressed by the quality of Prof. Scherer’s work, which is also reflected in the large number of scientific publications in leading journals that he has to his name.
•Originality and innovative character of the work
Prof. Scherer’s research has made a significant and original contribution to advances in science. A good example is the innovative way in which he used the optical trapping systems he developed first for characterization purposes and then for the photonic synthesis of nanostructured materials.
•Cross-disciplinary work combining theoretical and experimental approaches
It is very fitting that Prof. Scherer should be the recipient of the prize that commemorates the Nobel laureate Peter Debye. Like Peter Debye, Prof. Scherer has worked at the interface of chemistry and physics. And like Debye, he has combined theoretical and experimental approaches in his work. Using simulations, he has put his experimental findings into a theoretical framework, thus contributing to a better overall understanding of the fundamental processes involved.
•Promise of future contributions to science
Based on the excellence of his past and current work, the jury is convinced that Prof. Scherer has a promising career ahead of him in which he will continue to contribute to further advances in science.


On this photo from left to right: Peter Frénay, chairman of the foundation Edmond Hustinx, Onno Hoes, mayor of Maastricht, winner Norbert Scherer and his wife, Jacques Joosten, chairman of the jury and Rosemary Eder-Debye granddaughter of Peter Debye (as bronze bust also on the photo).