Stichting Edmond Hustinx
Edmond Hustinx foundation

In 2013 is de Edmond Hustinxprijs voor de wetenschap uitgereikt aan Olivier Marie (economics and business administration).


Rector magnificus Luc Soete, prijswinnaar Olivier Marie en penningmeester Joep Versteegh van de Hustinxstichting, die de prijs uitreikte.

Juryverslag

Ter motivering van de winnaar
De jury bestaande uit Prof. dr. Jos Lemmink (decaan School of Business and Economics, Maastricht University), Prof. dr. Ann Vanstraelen (directeur Graduate School of Business and Economics (GSBE), Maastricht University), en Prof. dr. Jean-Pierre Urbain (Research programme leader Econometrics, Finance and Monetary Econonomics) hebben unaniem besloten om Dr. Olivier Marie voor te dragen voor de Hustinx Prijs voor Wetenschap. De procedure bestond uit een initiële selectie van kandidaten door de programmaleiders van de onderzoeksprogramma’s van Graduate School of Business and Economics waarbij de jury zich het recht voorbehield om kandidaten toe te voegen. Hieruit kwamen 7 kandidaten naar voor. Vervolgens heeft de jury deze 7 kandidaten gevraagd om een dossier in te dienen bestaande uit een CV en een research agenda met projectvoorstel(len). In overeenstemming met het reglement van de Hustinxprijs heeft de jury in de keuze van de voordracht de volgende criteria meegewogen: wetenschappelijk niveau, originaliteit, onderzoek met een vakgroepoverschrijdend en internationaal karakter en toepasbaarheid in de praktijk. Dr. Olivier Marie scoort op elk van deze elementen zeer hoog. De jury is ervan overtuigd dat Olivier Marie een veelbelovende onderzoeker is, waarvan de resultaten van het onderzoeksvoorstel niet enkel potentieel hebben om in academische toptijdschriften gepubliceerd te worden, maar tevens belangstelling zullen kennen vanuit een breed publiek en ook beleidsrelevant zijn.