Stichting Edmond Hustinx
Edmond Hustinx foundation

Startersprijs kunstenaars / Grants for young artists
Kunst kan in de vrije markt niet altijd overleven. Het perspectief van de kunst en dat van het leven vallen niet altijd samen. Voor starters in de kunstenaarswereld is het vaak extra moeilijk een creatief idee te kunnen realiseren. Financiën om zich te ontwikkelen, zich te onderscheiden en ervaring op te doen ontbreken nog. Maar de drang om de sterke kanten van het aanwezige talent te laten zien en daarvoor draagkracht te verwerven is er wel. De Stichting Edmond Hustinx wil die starters stimuleren door per jaar drie maal een bedrag van € 2.500 voor een project, idee of event te verlenen. Een afgeronde opleiding in een kunstdiscipline wordt niet gevraagd: iedereen met een idee kan meedoen. De stimulans staat open voor kunstenaars in alle disciplines van de kunsten. Startende kunstenaars (met een relatie tot Maastricht) worden uitgenodigd om jaarlijks in de periode april tot oktober heel in het kort een voorstel te doen, door de kunstenaar zelf gepresenteerd of door iemand of iets anders. In bijvoorbeeld een youtube-filmpje van maximaal vijf minuten of een maquette of een live-pitch of iets anders wordt een voorstel, idee of project-van-het-leven gepresenteerd om zo een door de stichting ondersteunde start van een kunstzinnige carriere te hebben. De kunstenaar moet jonger zijn dan 30 jaar.

Stuur de voordrachten naar stichting Mastering cultural entrepreneurship Maastricht en u krijgt bericht over de voortgang van het proces. Het bestuur van de Stichting Edmond Hustinx beoordeelt de ingestuurde presentaties jaarlijks in november. Presentatie van de stimulansen zal jaarlijks geschieden tijdens de Winternights in december.

Met de stichting Mastering cultural entrepreneurship Maastricht zijn afspraken gemaakt over het volgen van de realisatie van het project/idee en over het verder begeleiden van de startende kunstenaars met steun en adviezen.For starters in the art world the Edmond Hustinx Foundation presents annually three grants amounting to Euro 2,500. These starters, living in Maastricht, are invited to make a proposal. For example, in a youtube video up to five minutes or a model or something else. The artist must be younger than 30 years. Send the nominations to stichting Mastering cultural entrepreneurship Maastricht and you will be informed about the progress of the process.

2017
Op 15 december 2017 zijn de eerste twee stimulansen door wethouder Bert Jongen uitgereikt aan Anne Willem (Muziektheater over het heelal) en aan Marleen Boot (Kwaliteit van producten).

2018
Op 21 december 2018 zijn drie startersprijzen door wethouder Jim Janssen uitgereikt aan -Joost Corvers (architectuur, binnenhuisarchitectuur, details), -Celine Daemen (film, theater, Opera van de vallende mens) en -Roshanak Morrowatian (dans, onderzoek naar beleefdheid en etiquette). De drie prijswinnaars voldoen aan de eisen die het bestuur voor de startersprijzen stelt: het zijn kunstenaars die een daadwerkelijke start maken met de uitoefening van hun metier. De drie prijswinnaars blijken hun vakgebied prima te beheersen. Ze tonen alle drie dat ze zich niet beperken tot dat ene vakgebied. Ze durven over de grenzen van hun eigen discipline heen te performen en maken daarmee indrukwekkende expressies. Het zijn talentvolle en ambitieuze kunstenaars die risico’s durven te nemen. Zij hebben oog voor kwaliteit, voor duurzaamheid en voor details in uiteenlopende media. Uit de erg aansprekende presentaties van de drie winnende kunstenaars blijkt dat zij ook in staat zijn te komen tot een perfecte communicatie met het publiek.

2019
De winnaars van de startersprijzen in 2019 waren Luca Meisters (film), Mosa Trio (muziek) en Jelle Stiphout (theater). Voorzitter Lene ter Haar reikte op 13 december 2019 de prijzen uit.