Stichting Edmond Hustinx
Edmond Hustinx foundation

Reglement voor de Edmond Hustinxprijs
schrijversprijs voor drama in de lage landenReglement voor de toekenning van de door de Stichting Edmond Hustinx ingestelde prijs van eur 6.000 met de naam Edmond Hustinxprijs, schrijversprijs voor drama in de lage landen.

Doel
1
De Edmond Hustinxprijs, schrijversprijs voor drama in de lage landen wordt toegekend aan naar het oordeel van de jury verdienstelijke auteurs voor toneel of radio- of televisiedrama in de Nederlandse taal. Om de twee jaar wordt een prijs van 6.000,- euro toegekend, de ene keer aan een auteur afkomstig uit Belgiƫ, de andere keer aan een auteur uit Nederland.
De Edmond Hustinxprijs, schrijversprijs voor drama in de lage landen is bedoeld als aanmoedigingsprijs om een jonge kunstenaar als persoon te eren in verband met (een min of meer afgerond deel van) zijn totale werk.

Jurering
2
De jury wordt gevormd door de leden van het bestuur van de Stichting Dramaastricht (voorheen: het Colloquium Nederlandstalige schrijvers voor toneel in Belgiƫ en Nederland).

3
De jury kiest de prijswinnaars uit. Van de keuze wordt in een jury-rapport een verantwoording gegeven. Indien de jury geen geschikte kandidaten vindt, zal de prijs niet worden toegekend.

Toekenning
4
De prijstoekenning geschiedt door de jury.

Uitreiking
5
De prijsuitreiking geschiedt door de voorzitter van de Stichting Edmond Hustinx of door een andere door hem aan te wijzen persoon.

Wijziging
6
Het bestuur van de Stichting Edmond Hustinx is bevoegd dit reglement te wijzigen.

Slotbepaling
7
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de jury.

Maastricht, mei 2003