Stichting Edmond Hustinx
Edmond Hustinx foundation

Reglement Henriëtte Hustinxprijzen


Reglement voor de Henriëtte Hustinxprijzen ingesteld door de Stichting Edmond Hustinx

Instelling
1
De Henriëtte Hustinxprijzen zijn ingesteld om de betekenis voor de Zuid-Limburgse samenleving van de opleidingen die aan de drie kunstdomeinen van de Arts Faculty van de Hogeschool Zuyd worden verzorgd, te onderstrepen. Jaarlijks wordt aan iedere kunstfaculteit een Henriëtte Hustinxprijs van ieder € 5.000 aan één persoon of één collectief worden toegekend. Één prijs voor het Conservatorium Maastricht, één voor de Maastricht Academy of Fine Arts and Design en één voor de Toneelacademie Maastricht.

Doelstelling
2
De Henriëtte Hustinxprijzen zijn bedoeld om kunstenaars als persoon te eren in verband met (een min of meer afgerond deel van) hun totale werk. De kandidaten kunnen studeren of hebben gestudeerd aan een van de kunstfaculteiten van de Hogeschool Zuyd.

Jury
3
De jurering en organisatie van de drie prijzen worden los van elkaar georganiseerd door de betreffende academies. Iedere academie selecteert ten hoogste vier kandidaten voor de prijs. De kandidaten worden beoordeeld door een jury bestaande uit maximaal drie personen die goed in de betreffende discipline zijn georiënteerd. De academies benoemen de juryleden en faciliteren de juryleden om het jureerwerk optimaal te kunnen doen. De juryleden hebben met de kandidaten een gesprek over het werk.
Reis- en verblijfkosten van de juryleden worden door de Stichting Edmond Hustinx vergoed.

Prijsuitreiking
4
De prijsuitreiking vindt centraal plaats onder verantwoordelijkheid van de Arts Faculty van de Hogeschool Zuyd en het bestuur van de Stichting Edmond Hustinx. De prijsuitreiking geschiedt door de voorzitter van de Stichting Edmond Hustinx of door een andere door hem aan te wijzen persoon.
Kosten van de prijsuitreiking worden door de Stichting Edmond Hustinx vergoed.

Wijziging
5
Het bestuur van de Stichting Edmond Hustinx is bevoegd dit reglement te wijzigen.

Slotbepaling
6
In alle gevallen betreffende jurering waarin dit reglement niet voorziet beslist de jury.

Maastricht, januari 2016