Stichting Edmond Hustinx
Edmond Hustinx foundation

Peter Debyeprijzen LVO-Maastricht-scholen (Bonnefantencollege, Porta Mosana en Sint Maartenscollege).

Reglement voor de Peter Debyeprijzen ingesteld door de Stichting Edmond Hustinx

Instelling
1
De Stichting Edmond Hustinx stelt jaarlijks drie geldprijzen van € 500 beschikbaar voor de auteur(s) van een profielwerkstuk op het terrein van scheikunde van de drie LVO-Maastricht-scholen (Bonnefantencollege, Porta Mosana en Sint Maartenscollege). Eén voor het VHBO, één voor het atheneum en één voor het gymnasium. Jaarlijks zal tijdens de Uitleg profielwerkstukken, die de leerlingen verplicht moeten bij wonen, de instelling van de prijzen worden bekend gemaakt.

Jury
2
De profielwerkstukken zullen worden beoordeeld door een jury. Het initiatief voor de samenstelling van een jury ligt bij de teamleider van het Sint Maartenscollege. De jury wordt samengesteld uit (oud)docenten scheikunde. Bij voorkeur is de voorzitter een oud-docent scheikunde. De stem van de voorzitter is doorslaggevend indien de stemmen staken. In aanmerking komen profielwerkstukken die met het cijfer 8 of hoger zijn beoordeeld. Om deze voorselectie te vervolmaken kan gebruik worden gemaakt van de methode van ranking die de LVO-Maastricht-scholen hanteren. De uitkomst van die ranking kan door de jury worden meegenomen. De werkzaamheden van de jury nemen een aanvang na afloop van de deadline voor indienen van de definitieve versie van het profielwerkstuk. Een prijs wordt niet toegekend indien de jury van oordeel is dat geen van de profielwerkstukken voor bekroning in aanmerking komt.

Prijsuitreiking
3
De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de diploma-uitreiking. De prijsuitreiking geschiedt door de voorzitter van de Stichting Edmond Hustinx of door een door hem aan te wijzen persoon. Kosten van de prijsuitreiking worden door de Stichting Edmond Hustinx vergoed.

Wijziging
4
Het bestuur van de Stichting Edmond Hustinx is bevoegd dit reglement te wijzigen.

Slotbepaling
5
In alle gevallen betreffende jurering waarin dit reglement niet voorziet beslist de jury.

Maastricht, juli 2017