Stichting Edmond Hustinx
Edmond Hustinx foundation

Peter Debyeprijzen Zuyd Hogeschool


Reglement voor de Peter Debyeprijzen ingesteld door de Stichting Edmond Hustinx

Instelling
1
Jaarlijks worden twee Peter Debyeprijzen ter hoogte van € 2.000.- uitgeloofd aan getalenteerde studenten uit het excellentie-programma die zich bij het lectoraat Material Sciences van Zuyd Hogeschool melden met een goed onderzoeksvoorstel dat ligt op het terrein van de praktische chemie.
Het onderzoek vindt plaats in drie onderzoeksgroepen, te weten:
•Sustainable Synthesis and Production;
•Material Engineering;
•Biobased Materials.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door projectteams bestaande uit studenten, docenten en het werkveld in de laboratoria van CHILL (www.CHILLABS.NL).

Doelstelling
2
De Peter Debyeprijzen zijn bedoeld om de studenten als persoon te eren in verband met (een min of meer afgerond deel van) hun totale werk.

Jury
3
De jury die de kandidaten beoordeelt, bestaat uit een oneven aantal personen. De lector van Material Sciences is de voorzitter van de jury. Hij stelt de jury samen. Vanuit de onderzoeksgroepen worden voordrachten gemaakt. De voordrachten behelzen een kort projectvoorstel en een begroting. De jury kiest de twee prijswinnaars uit.

Prijsuitreiking
4
De prijsuitreiking vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het lectoraat en het bestuur van de Stichting Edmond Hustinx en bij voorkeur tijdens een bijzondere bijeenkomst, zoals de Kennis in Bedrijfdag voor chemie in november. De prijsuitreiking geschiedt door de voorzitter van de Stichting Edmond Hustinx of door een door hem aan te wijzen persoon. Kosten van de prijsuitreiking worden door de Stichting Edmond Hustinx vergoed.

Wijziging
5
Het bestuur van de Stichting Edmond Hustinx is bevoegd dit reglement te wijzigen.

Slotbepaling
6
In alle gevallen betreffende jurering waarin dit reglement niet voorziet beslist de jury.

Maastricht, juli 2017