Stichting Edmond Hustinx
Edmond Hustinx foundation

Penning Fons Haagmans
De Hustinxpenning die sinds 2015 wordt uitgereikt is ontworpen door de kunstenaar Fons Haagmans.

Het is een traditioneel ontwerp van een bronzen penning met aan de ene kant een eikentak met vijf bladeren in haut-reliëf en acht kleine groene steentjes van acrylglas. Tot deze toevoeging van groen glas is Fons Haagmans geïnspireerd door de kleur van één van de producten die Edmond Hustinx indertijd fabriceerde: waterglas. Aan de keerzijde de naam van de stichting (in haut-reliëf).

In de schilderijen van kunstenaar Fons Haagmans (1948) spelen motieven met een symboolwaarde, zoals cijfers, letters en kaartspel-symbolen, een belangrijke rol. Haagmans toont ze vooral als clichés van sleets geworden rituelen in de religie, mystiek of (Limburgse) folklore. We herkennen de symbolen, maar hun precieze betekenis en functie zijn we vergeten. Binnen Haagmans' opvatting van moderne kunst krijgen deze motieven een nieuwe rol. Met een even relativerend als kritisch oog benadert Haagmans ook beeldtradities binnen de kunst zelf, zoals het genre van het portret of het stilleven.

Haagmans benut de volkskunst uit deze streek niet alleen als motief voor zijn schilderdoeken, maar tevens als inspiratie om te reflecteren over de rol van traditie(s) in de actualiteit. Hoe kijken wij naar de 'oude' plaatjes? Enerzijds qua motief een en al nostalgie en herkenning, tonen zich Haagmans' doeken tegelijkertijd in hun verfgebruik merkwaardig vlak. Star. Roerloos. Het is maar één van de tegenstrijdige eigenschappen die de identiteit van deze regio bepalen.
Fons Haagmans weet de ziel van het Zuiden in subtiele, eigentijdse beelden te vertalen. De penning van zijn hand vat de Hustinxstichting en haar verbondenheid met deze regio, maar ook haar ambitie naar de toekomst toe in een prachtig beeld.

Penning Appie Drielsma
De penning die in de periode 1993 tot en met 2014 werd uitgereikt is ontworpen door de kunstenaar Appie Drielsma.

Aan de voorkant van de penning heeft Appie Drielsma met vogels, dieren, mensen, vissen en schelpen de elementen lucht, water en aarde uitgebeeld. Het element vuur is inherent aanwezig in de penning omdat een bronzen penning zonder vuur niet te vervaardigen is. Appie Drielsma heeft voor de uitbeelding van de vier elementen gekozen om het universele karakter van het talent van Edmond Hustinx te verbeelden en om aan te geven dat als de vier elementen in harmonie verkeren er vruchtbare gedachten kunnen worden ontwikkeld.Op de achterzijde van de penning is de naam van de stichting vermeld in een karakteristiek lettertype.

Artikel in De Beeldenaar over de twee Hustinxpenningen