Stichting Edmond Hustinx
Edmond Hustinx foundation

Vroegere prijzen

Periodiek evalueert het bestuur de ingestelde prijzen. Vaker past het bestuur prijzen aan de actualiteit aan. Dit leidde er soms toe dat de bedragen voor prijzen werden aangewend voor nieuwe prijzen of projecten, zoals het stipendium of de residency.

– Edmond Hustinxprijs beeldende kunst

– Hustinx-stipendium

– Hustinxprijs wetenschap 1987-2003